28 ต.ค. 2553

จัดดอกไม้ในใจคุณ พัฒนาจากจิตวิญญาณ


วิกฤตต่างๆ ที่รุมเร้าสังคมโลกอยู่ปัจจุบัน โดยเฉพาะกระแสบริโภคนิยม ที่นำพาภาวการณ์เร่งรีบให้กับชีวิตในทุกด้าน ท่ามกลางการแข่งขัน เพื่อไปให้ถึงจุดหมายซึ่งการได้มาทางฐานะและสังคม หน้าที่การงาน ตลอดการได้เป็นเจ้าของครอบครองวัตถุต่างๆ กำลังเป็นเสมือนภัยพิบัติแห่งความแห้งแล้ง ที่คุกคามหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ หลายคนจึงขาดโอกาสที่จะได้ชื่นชมความสุขจากความเรียบง่ายที่อยู่ใกล้ตัวเพียงแค่เอื้อม และมองข้ามการพัฒนาคุณค่าการใช้ชีวิต จากการทำงานทุกงานและการทำงานทุกระดับ และนั้นอาจเป็นเพียงเพราะว่าความแห้งแล้ง ได้เข้ามาครอบคลุมหัวใจของใครต่อใครหลายคน จึงบดบังความเอื้ออาทรที่พึงมี ให้แก่กันและกัน การมีเป้าหมายของชีวิตอาจนำพาจุดเปลี่ยนแห่งความคิดใหม่ๆ ซึ่งบันดาลคุณค่ามาสู่ชีวิตเปรียบเสมือนสายน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งแฝงเร้นด้วยพลังที่สามารถชะล้างตะกอนขุ่นมัว มีอำนาจอัศจรรย์ยิ่งที่จะบันดาล ความงอกงามความงดงามให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และในหัวใจของมนุษย์ และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาจิตวิญญาณในระดับปัจเจกบุคคลที่นำพาความสุขที่แท้จริงมาสู่การดำเนินชีวิต และการทำงานที่สร้างคุณค่าให้แก่ทั้งตนเองและสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น