30 ต.ค. 2553

หนูมาเข้าแถวช้าฮะ...

     ทุกวันที่นักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเข้าแถวตอนเช้า นักเรียนบางคนมานั่งรอเข้าแถวตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนถึงเวลาเสียอีก โรงเรียนของเราไม่มีเสียงอ๊อดเสียงระฆังแต่นักเรียนของเราเขามีเสียงระฆังของเขาแต่ละคน พอถึงเวลา 07:55 น. นักเรียนทุกคนเริ่มทยอยมาเข้าแถวอย่างพร้อมเพียง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     ในบางวันจะมีนักเรียนบางคนมาเข้าแถวช้าหลังจากที่เพื่อนๆ นักเรียนทุกคนพร้อมเพียงและเริ่มทำกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว นักเรียนคนนั้นที่มาเข้าแถวช้าในวันนั้นก็จะเดินไปยืนอยู่ตรงจุดที่เตรียม ไว้เพื่อนักเรียนที่มาทำกิจกรรมช้าหลังเพื่อนๆ ทุกคน โดยที่นักเรียนคนนั้นต้องยืนรอจนกว่านักเรียนทุกคนจะทำกิจกรรมหน้าเสาธง เสร็จสิ้น แล้วจากนั้นก็จะมีครูเวรในวันนั้นเป็นผู้ดูแลนักเรียนที่เข้าแถวช้าหรือมา สายเพื่อให้เริ่มทำกิจกรรมใหม่ โดยเริ่มจาก สอบถามเหตุผลของนักเรียนที่มาเข้าแถวช้าของแต่ละคนว่าเพราะอะไร? และจะมีแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหานี้ที่มาเข้าแถวช้านี้อย่างไร?  จากนั้นก็ให้นักเรียน ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และให้เขาแยกย้ายเข้าชั้นเรียน

     ผมได้สัมผัสความแตกต่างของ นักเรียนที่นี้เรื่องการมีระเบียบวินัยของตัวนักเรียนเอง การที่เขารู้หน้าที่ว่าตัวเองมาเข้าแถวช้ากว่าคนอื่นควรทำอย่างไร กล้าที่จะรับผิดชอบในการกระทำของตัวเขาเอง ด้วยตัวเขาเอง โดยที่ครูไม่เคยไปบังคับให้เขาไปยืนตรงจุดนั้นแม้แต่คนเดียว...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น