28 ต.ค. 2553

จัดดอกไม้ในใจคุณ พัฒนาจากจิตวิญญาณ

นพ.วิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้ได้รับรางวัลอารี - สมสวาท 2552

รพ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ผมเห็นเจ้าหน้าที่ของเราตั้งใจทำงาน เขาทำให้คนไข้ดีขึ้นแต่เขาทุกข์ลงเรื่อยๆ ในเมื่อเราทำงานเราไม่มีความสุขหล่ะ คนไข้ก็ดี แต่เจ้าหน้าที่เราก็ยังมีความเครียดมีความทุกข์ ดังนั้นผมจึงให้ความสำคัญทำงานคุณต้องสุขจากภายในด้วย คุณต้องสามารถเก็บกี่ยวความสุขจากสิ่งที่คุณทำได้แล้วมาพัฒนาเยียวยาความทุกข์ข้างในของเราได้ จะทำได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเรามีพื้นที่มีเวทีให้เขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไหม บางครั้งคนทำดีแต่ไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังก็อาจจะไม่มีใครรู้ ไม่มีใครชื่นชม กำลังใจก็หายไป

การพัฒนาทางจิตวิญญาณ ถ้าทุกคนเริ่มต้นจากการมีสติ ทำงานอย่างมีสติ อยู่กับปัจจุบันอย่างดีที่สุด เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ ระหว่างทางการทำงานที่เราทำไป เมื่อระดับบุคคลมีความสุขมากขึ้น มีสติมากขึ้น องค์กรก็จะมีสติมากขึ้น ก็จะเป็นองค์กรในการตื่นรู้แทนที่จะมาขัดแย้งกัน ฟังกันไม่ชัดเจน ขาดสติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น