28 ต.ค. 2553

จัดดอกไม้ในใจคน

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสตศรี – สฤษติ์วงศ์

ความรู้ซ้อนอยู่ในทุกประโยคที่พูด ความรู้ที่ว่าด้วยการยกระดับทางจิตวิญญาณ ได้เล่าอย่างมีเสรีภาพในการเล่า ไม่ต้องเกรงใจใคร เล่าด้วยความหวังดีต่อระบบต่อสังคม จะพบว่าตัวเองมีการพัฒนาทางจิตวิญญาณ เป็นผลงานต่อแผนงานที่จะไปขับเคลื่อนสังคมต่อสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น