28 ต.ค. 2553

จัดดอกไม้ในใจคน
ผมได้เรียนรู้สองสามประเด็น ประเด็นแรกทำอะไรทำให้ดีทำให้คนถามถึง ข้อสองคือการมีเพื่อนเวลาทุกข์ มีคนเข้ามาปรับทุกข์ มาเติมกำลังใจในเวลาที่มันแทบจะไม่เหลือแล้ว ประเด็นที่สาม ธรรมะไม่ได้อยู่ในวัดในบาลี แต่ธรรมะอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆ เราอาจจะย้อนกลับไปดูทุกวันที่เราทุกข์เราอาจจะหยิบเครื่องมือออกมาใช้ไม่ถูกหรือเปล่า

ความเชื่อในความดีของผู้คนที่ยังมีอยู่มันเป็นพลังที่จะอยู่กับความผิดหวัง ความไม่สมหวังตรงนั้น และยังสามารถที่จะก้าวไปเห็นสิ่งที่มันดีขึ้นได้

ตอนนี้ปัญหาที่มันมีขึ้นเรามองที่เราอยู่ได้ สิ่งที่บางคนทำแล้วมีปัญหากับเรา จริงๆ แล้วมันเป็นส่วนดีเยอะ บางทีส่วนน้อยต้องก้าวข้ามไป เราจะใช้ส่วนดีของเขาช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะ

เวลาที่เห็นสิ่งๆ ก็เหมือนดอกไม้ ความดีเป็นดอกไม้หอม เห็นแล้วทำให้ชื่นใจทำให้รู้สึกว่าอยากเห็นดอกไม้บานไปทั่วแผ่นดินในใจของคนทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น