29 ต.ค. 2552

ผมจะเปลี่ยนประเทศไทยได้อย่างไร

  ถ้าคนไทยเราแต่ละหมู่บ้านมีความคิดเหมือนคุณพ่อผายสัก 1 คนต่อ 1 หมู่บ้าน เราคงเปลี่ยนประเทศไทยเราให้เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อในหลวงของเราได้อย่างสมบูรณ์

2 ความคิดเห็น: