27 ต.ค. 2552

ร่องรอยแห่งความทรงจำ...

ดูภาพขนาดใหญ่
ทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตล้วนเกี่ยวข้องกับเราทั้งสิ้น ทั้งอาจน่าจดจำและไม่น่าจดจำ แต่ทุกอย่างเมื่อผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไป...แบบนี้...เสมอ และอาจจะหลงเหลืออยู่บ้างก็เพียงร่องรอยแห่ง "ความทรงจำ" ฉะนั้นจงสร้างร่องรอยแห่งความทรงจำที่ดี คิดบวกและพูดบวก เพราะสิ่งนั้นคือร่องรอยแห่งความชื่นชม แต่จงจำไว้ว่า...สิ่งสำคัญ 3 อย่างที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา คำพูด...เมื่อได้พูดออกไป เวลา...เมื่อหมุนผ่านพ้นไป โอกาส...เมื่อได้สูญเสียมันไป โปรดจงใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท เพราะคุณอาจจะพลาด...ให้กับสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมทิชากร กันนอก ("_")

3 ความคิดเห็น:

 1. บางอย่างที่อยู่เหนือการควบคุม มันยากที่จะต้านทานสำหรับช่วงอารมณ์ในขณะนั้น.....แต่ร่องรอยที่ยังคงอยู่จะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตมากขึ้น

  ตอบลบ
 2. โอกาสหายากแต่สูญเสียได้ง่าย

  ตอบลบ
 3. ช่วงชีวิตของเรามีทั้งสุขและทุกข์ มีบทความเคยบอกไว้ว่า ความทุกข์มีไว้ให้เราเรียนรู้ แต่ไม่ได้มีไว้ให้เราเป็น
  ่จดจำไว้เพียงแต่ช่วงเวลาดี ๆ ความทุกข์จดจำไว้เป็นสิ่งเตือนใจและสอนเรา

  ตอบลบ