20 พ.ย. 2552

เมื่อมี.....จึงเกิด... “โรงเรียนของเรา”

มีผืนนาป่ามะขามหลายสิบไร่
มีดวงใจเข้มแข็งเป็นแรงหนุน
มีพลังพยุงกายให้ค้ำจุน
มีบุญคุณของแผ่นดินเหนือสิ่งใด


มีความรักความเมตตาอยู่ในจิต
มีความคิดขับนิมิตแผ่ขยาย
มีดวงตาเห็นโลกด้วยเข้าใจ
มีกายอุทิศให้ทุกขณะกาล

มีที่นั่ง มีที่เรียน มีที่เล่น
มีลมเย็น ต้นไม้ใหญ่ ให้ลูกหลาน
มีเด็กน้อย มีพ่อแม่ แลอาจารย์
มีความงามแห่งวันวานเพื่อแบ่งปัน

มีมิตรภาพจริงใจอันบริสุทธิ์
มียุทธสามัคคีสมานฉันท์
มีความรักความปรารถนาดีให้แก่กัน
มีความฝันเอนกอนันต์ถ้วนทุกคน


มีความหวังสร้างสรรค์ซึ่งบัณฑิต
มีความคิดงามความดีทุกแห่งหน
มีความเป็นมนุษย์ มีวิถีแห่งปัญญาชน
มีสุทธิกมลเหนี่ยวนำสังคมไทย

"สุขใดไหนจะเท่า สุขใจ
สุขใจใดไหนจะเท่า สุขด้วยการให้"


มีกำลังใจให้ทุกคนค่ะ

khaewklar

1 ความคิดเห็น: